Overige werkzaamheden en diensten

Onze dienstverlening is groter dan alleen onze agrarische loonwerkzaamheden op het gebied van mest, gras en mais. U kunt ons ook inzetten voor:

Kalk strooien

Het strooien van kalk draagt bij aan het op peil houden van een goede bodemzuurgraad. Een goede bodemzuurgraad is belangrijk voor een optimale opname van de voedingsstoffen door het gewas en draagt tevens bij aan een hogere opbrengst en een betere kwaliteit van het gewas. De kalk wordt egaal over het land verdeeld door onze Vico-kalkstrooier met een werkbreedte van 6 meter.

Slootonderhoud

Wanneer sloten niet goed onderhouden worden slibben ze dicht, met in het ergste geval wateroverlast. Voor een goede water af- en toevoer is slootonderhoud daarom een must. Met onze maaikorf voeren wij het slootonderhoud voor u uit.

Gewasbescherming

In samenwerking met een akkerbouwer kunnen wij ook zorg dragen voor ongedierte- en onkruidbestrijding.

Kuil- en grondbemonstering

In samenwerking met Nutrilab BV kunnen wij kuilmonsters steken en laten analyseren. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken beschikbaar. Van basis tot een uitgebreide analyse.

Ook voor het nemen van water-, grond- en mestmonsters staan we voor u klaar.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en tarieven.

Bijkomende producten

Voor een complete dienstverlening leveren wij, naast onze agrarische loonwerkzaamheden, ook bijkomende producten. Denk aan landbouwplastic in verschillende dikten en breedten, maar ook onder- en kantfolie. Daarnaast leveren wij ook verschillende zaaizaden. Wij werken al jaren met vaste betrouwbare leveranciers waardoor wij kwaliteit kunnen waarborgen.

Bent u op zoek naar andere werkzaamheden, maar kunt u het niet vinden op onze website? Neem gerust contact met ons op.