Voederwinning mais

Naast alle loonwerkzaamheden op uw grasland, kunnen wij voor u het (onder)zaaien en inkuilen van mais ook verzorgen.

Mais zaaien

Mais zaaien doen wij met onze Monosem 6-rijïge maiszaaimachine. Deze machine is uitgerust met schijven in plaats van kouters. Deze schijven zorgen er voor dat het maiszaad op de juiste diepte in de grond komt. De maisplanten komen hierdoor gelijkmatiger op.

Zaaien vanggewas

Door nieuwe teeltmaatregelen voor snijmais moet op zand en lössgrond voor 1 oktober een vanggewas zijn gezaaid. Wij kunnen dit voor u verzorgen. We zaaien dan een vanggewas tijdens het groeiseizoen en combineren dit meteen met schoffelen.

Mais hakselen

Net als bij het gras hakselen kunt u ook bij het mais hakselen zelf bepalen hoe grof u de mais gehakseld wilt hebben. De snijlengte is vanuit de cabine van de hakselaar variabel in te stellen. Ook hier is het mogelijk om een vloeibaar inkuilmiddel toe te voegen. Voor het inkuilen van de mais gebruiken wij onze 12 tons Volvo-shovel. Een voerproduct met de juiste kwaliteit ontstaat alleen met een goed verdichte kuil. Wij besteden daarom veel tijd en aandacht aan het nauwkeurig aanrijden van de rijkuil.